Visselblåsning inom RSA-gruppen

På RSA-gruppen strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vår mål är är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Genom att ge dig möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans.

Anmälan

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här:

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom RSA-gruppen. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

visselblåsning så går det till


Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs vår fullständiga visselblåsarpolicy:

Den enda kontakt du behöver